Kosttillskottet FullContact Max Potency dras bort från marknaden

Evira har förbjudit saluhållande av alla partier av produkten FullContact Max Potency och befallt Arvokanta Oy som låtit tillverka och importerat produkten att dra bort livsmedlet från marknaden. I en analys som Livsmedelssäkerhetsverket låtit utföra vid Tullaboratoriet har i produkten påträffats två ämnen som liknar läkemedlet sildenafil och som kan orsaka allvarliga skadeverkningar hos personer med hjärtproblem. Sildenafil är den verksamma beståndsdelen i läkemedlet Viagra.

Användning av produkten FullContact Max Potency som saluförs för att höja den sexuella potensen orsakar en allvarlig hälsofara för personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Sådana personer borde omedelbart sluta använda produkten. Om en konsument fått eller misstänker sig ha fått skadeverkningar av kosttillskottet, skall han kontakta läkaren. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i hemkommunen skall också informeras om skadeverkningarna.

Ämnena som konstaterats i produkten har med stor sannolikhet identifierats som sildenafiltion och homosildenafiltion. Produkter som innehåller sådana ämnen likställs till sina egenskaper med receptläkemedel. En produktbunden läkemedelsklassificering av produkten FullContact Max Potency pågår i Läkemedelsverket.

Produkten FullContact Max Potency innehåller också beståndsdelar som betraktas som ickegodkända nya livsmedel, eftersom de sildenafilliknande ämnena som konstaterats i produkten inte har någon tidigare användningshistoria som livsmedel.

Konsumenter ombeds returnera produkten till inköpsstället.

Information om produkten:
Namn: FullContact Max Potency
Marknadsförs av: European Energy Company Oy, www.fullcontact.fi
EAN: 6430030010023

Återkallandet gäller alla partier av produkten.
Mer information ger:
Arvokanta Oy: Jakke Viheriä, tfn 040 8404084 och Tero Kudjoi, tfn 0400 625 575

På Evira handhas saken av:
överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 020 77 24290, annika.nurttila at-merkki.gifevira.fi,
överinspektör Minna-Maija Väänänen, tfn 020 77 24295, minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi och
jurist Jorma Pitkänen (juridiska frågor), tfn 020 77 24303, jorma.pitkanen at-merkki.gifevira.fi

På Läkemedelsverket (läkemedelsklassificering) handhas saken av:
överprovisor Kristiina Pellas, tfn 09-47 334 336, kristiina.pellas at-merkki.gifnam.fi

Om kosttillskott och trygg användning av kosttillskott
Broschyren: ”Är detta månne humbug? Vad är det för skillnad mellan livsmedel och läkemedel? Lovar reklamen för mycket?”
http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/esitteet___broschyrer___brochures/ar_det_manne_humbug_/

Webbsidor om kosttillskott: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/kosttillskott/

Bilden på produkten:

fullcontact_max_potency.jpg