Köttbullar har återkallats på grund av bristfällig spårbarhet


Lagerblad Foods Oy har i enlighet med instrueringen från myndigheterna återkallat köttbullar som innehåller nötkött. Man har inte kunnat utreda ursprunget för nötköttet som använts i produkterna, eftersom spårbarhetsinformationen är bristfällig. Därför kan en hälsofara inte uteslutas.

Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (xlsx, 24 kb)

Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (pdf, 93 kb)