Kvalitetsfel i ett parti Hartwall Novelle Mineralvatten i flaskor på 0,5 liter

Ett parti Hartwall Novelle Mineralvatten i flaskor på 0,5 liter som Oy Hartwall Ab tillverkat innehåller mera järn än normalt. Ett elintarvikkeet/takaisinvedot/novelle.jpgapparatfel är orsaken till kvalitetsfelet i produkterna, som tillverkats under ett visst klockslag.

Information om produkten

Hartwall Novelle Mineralvatten, PET-flaska på 0,5 liter
Bäst före 121206 L6163 U0420 mellan klockslagen 21:00 - 23:00

Det är inte farligt för hälsan att dricka av produkten. Den förhöjda järnhalten yppar sig i form av eventuella smak- och/eller utseendefel (färg, bottenfällning).

Oy Hartwall Ab har vidtagit åtgärder i avsikt att dra bort produkten från marknaden. Företaget ber konsumenter returnera produkter som tillverkats mellan klockslagen i fråga och bifoga sina kontaktuppgifter (namn, adress, tfn) med tanke på gottgörelse. Returneringsadressen är:  

Oy Hartwall Ab
Laboratorio
PL 44, 15101 Lahti

Mer information ger:

Hartwalls Konsumentservice, tfn 0800-95260

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av
Överinspektör Mari Raahenmaa, tfn 020 77 24246
E-postmeddelanden förnamn.efternamn@evira.fi