Kvalitetsfel i Rainbow hamburgersås och Rainbow smörgåspickels

Inex Partners har hittat fel i ett parti smörgåspickels och hamburgersås och drar tillbaka följande produkter från marknaden:

  • Rainbow hamburgersås Förpackningsstorlek: 275 g (tub)
    EAN-kod: 6415712000912
  • Rainbow smörgåspickels Förpackningsstorlek: 275 g (tub)
    EAN-kod: 6415712000929

 

Bäst före:
Rainbow hamburgersås partikoder F, H och K
sista förbrukningsdag (sfd): 16.08.2008

Rainbow smörgåspickels
Sista förbrukningsdagar (sfd)/partikoder: 14.08.2008I, 15.08.2008A och 15.08.2008C

Marknadsförare och importör: Inex Partners Oy

Vissa av dessa produktförpackningar har börjat svälla. Enligt tillverkaren orsakar produkterna ingen hälsorisk.

Konsumenterna kan returnera de felaktiga produkterna till den affär där produkten köpts. Ersättning för produkterna ges mot produktförpackningarna. Produkterna har levererats för försäljning till S-gruppens Alepa-, Sale-, S-Market- och Prisma-kedjor samt till vissa ABC-trafikbutiker.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Taina Niskanen tel. 020 77 24318, e-post taina.niskanenat-merkki.gifevira.fi