Kvalitetsfel i Spice Up! Eldig chilisås

Fine Foods Oy Ltd återkallar från handeln ett parti chilisås som man låtit tillverka i Thailand. Produkten återkallas, eftersom man upptäckt att det bildas tryck i flaskan den förpackats i, vilket tyder på bristfällig pastörisering och eventuell mikrobkontamination. Flaskan skall helst inte öppnas på grund av stänkningsrisken.

Produkten bär namnet Spice Up! Eldig chilisås. Den är förpackad i en flaska på 200 ml. Partiet som återkallas har bäst före datummärkningen 30.7.2014. Produkten har saluhållits åtminstone i kedjorna K-Citymarket, Valintatalo, K-Supermarket och K-Market. Felet uppdagades då produkten hade saluhållits i cirka två veckor. Mängden som nått konsumenterna beräknas vara liten.

Konsumenter som köpt av produkten ombes returnera produkter med den ovan nämnda datummärkningen eller inköpskvittot till inköpsstället som gottgör inköpet.

Mer information ger: Livsmedelsexpert Essi Mustonen, tfn 0400 210 704, essi.mustonen at-merkki.gif : 1 kB finefoods.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:
spiceup_chilikastike.jpg : 13 kB