Kvalitetsfel i Svansö Creme Fraiche dressing

Lejos Oy har hittat fel i ett parti Svansö Creme Fraiche dressing och drar bort produkten från marknaden. I den tillbakadragning som det tidigare meddelats om anges fel produktnamn.

• Produkt: Svansö Creme Fraiche dressing
• Förpackningsstorlek: 270 ml
• Bäst före: 16.12.2008
• Tillverkare: Scandic Food
• Marknadsförare och importör: Lejos Oy

Jäsning i produkten har observerats då flaskan skakas. Enligt tillverkaren orsakar produkterna ingen hälsorisk. 

Produkterna har levererats till S-gruppens affärer för försäljning.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Taina Niskanen tel. 020 77 24318, e-post taina.niskanenat-merkki.gifevira.fi