Kvarnmott har påträffats i påsar med rågkli

I ett parti påsar med Rågkli 250 g som marknadsförts av Korpelan Mylly Oy har påträffats kvarnmott. Bolaget har beslutat återkalla från marknaden hela det tillverkade partiet med partiidentifikationen 2812 och bäst före datummärkningen 12.7.2013. Återkallelsen gäller cirka 2000 påsar.

Produkten har saluhållits via K- och S-gruppens grossister. Grossistkedjorna tar hand om återkallelsen från säljställena och bortskaffar partiet i fråga. Produkten har saluhållits i hela landet.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Raija Törmä-Oksanen, tfn 029530 4245, raija.torma-oksanen@evira.fi