Landmann Finland Oy återkallar grillset LAN 101, som avger för stor mängd metaller och mörk färg

I grillset LAN 101 som importerats av Landmann Finland Oy och saluhållits i Giganttis butiker har konstaterats ett tillverkningsfel, som gör att produkterna avger för stor mängd nickel och krom. Träskaften avger också mörk färg, som inte går att tvätta bort.

Konsumenter ombes omedelbart sluta använda grillredskapen och returnera dem till inköpsstället. Återförsäljarna har instruerats att omedelbart stoppa försäljningen av produkten. En förteckning över butikerna finns på webbsidan ( www.gigantti.fi). Butiken som sålt produkten gottgör priset till kunden.

Produkten har saluhållits i Giganttis butiker i hela Finland.

Mer information ger Johan Söderlund, Landmann Finland Oy, telefon (09) 4770 930, e-post: js at-merkki-kapea.giflandmann.fi
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mikko Maunu, tfn 020 7724 244, mikko.maunu at-merkki-kapea.gifevira.fi

100616_kuntatiedote_grillivalinesarja_kuva_.jpg