Linfröpanerade sojasnacks Soy Wonders Honey BBQ bestrålade i strid mot bestämmelserna

I Tullaboratoriets undersökningar har framkommit att linfröpanerade sojasnacks Soy Wonders Honey BBQ (förpackningsstorlek 113 g, partierna L 01020409 och 01280309) som Transmeri Oy importerat innehåller material som bestrålats i strid mot bestämmelserna. Bestrålningen har skett i en anläggning som EU inte godkänt. I ingrediensförteckningen saknas också en påskrift om bestrålningen.

Produkten har saluhållits riksomfattande i en del av butikerna Prisma, K-Citymarket, Euromarket och Stockmann. Den finska importören och marknadsföraren Transmeri Oy har återkallat produkten från marknaden och informerat centralaffärerna och kunderna om saken. Om saken lämnas också en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Personer som köpt av produkten ombes returnera felaktiga produkter till inköpsstället eller helst förpackningen tom till adressen: Oy Transmeri Ab/kundretur, PB 50, 02631 Esbo. Av förpackningen skall framgå produktens datummärkning eller partiidentifikation och avsändarens kontaktuppgifter. Inköpet gottgörs. Mer information på konsumentservicenumret 0800 92299 kl. 13-15 eller epostadressen kuluttajapalvelu@transmeri.fi

En bild på produkten finns på webbsidan http://www.soywonders.fi/

Information om bestrålning av livsmedel:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/bestralning/

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 77 24291, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi