Listeria i Heimon Kala Oy:s gravade regnbågslaxfiléer och -skivor

Heimon Kala Oy har dragit bort följande produkter från marknaden:

  • Heimon Gourmet gravade regnbågslaxskivor 150 g
  • Heimon Gourmet gravad regnbågslaxfilé 150 g

Sista användningsdag 24.5.2008

Tillverkad för Heimon Kala Oy, Renko
Tillverkare EE 439 EÜ

Fel: I detta parti har listeria påträffats över den tillåtna mängden

Konsumentkontakter heimonkala@heimonkala.fi eller verkställande direktör Petri Oksanen, tel. 044 3421533

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Taina Niskanen tel. 020 77 24318, e-post taina.niskanenat-merkki.gifevira.fi