Luktfel i brasilianska äpplen – produkterna dras bort från marknaden

I analyser som Tullaboratoriet gjort har konstaterats främmande lukt i brasilianska Royal Gala -äpplen. Den främmande lukten härstammar från 2,4,6-tribromfenol, som använts i mellanläggskartongen i äpplenas förpackningar. Ämnet klassificeras som bekämpningsmedel. Äpplen med luktfel har saluhållits bl.a. i S-gruppens butiker. Centralaffären har som egenkontrollåtgärd börjat dra bort de felaktiga äpplena från marknaden. Ämnets hälsoeffekter har undersökts och den akuta giftigheten är mycket liten. Ämnets förmåga att framkalla cancer har inte fullständigt undersökts.

På grund av luktfelet lämpar sig äpplena inte som människoföda och därför dras de bort från marknaden. Skörde- och marknadsföringssäsongen för sydamerikanska äpplen håller på att löpa ut och importen till oss håller på att upphöra. Tullen utövar tillsyn över partier som importeras.

Mer information ger:

Livsmedelssäkerhetsverket
Överinspektör Pirkko Kostamo
tfn 020 77 24236