Mellanmålsstängerna Småfolk Äpple och Hallon och Banan och Dadel som Oy Semper Ab importerat innehåller för stora mängder mögeltoxiner

Mellanmålsstängerna Småfolk Oaty Stix Äpple och Hallon med bäst före datum 30.6.2012 och Fruity Stix Banan och Dadel med bäst före datum 10.6.2011 som Oy Semper Ab importerat innehåller mögeltoxiner i mängder som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Produkterna har marknadsförts i Finland och Sverige. I Finland har produkterna saluhållits i S- och K-gruppens butiker, på Stockmann, i Hyvinvoinnin tavaratalo och i kedjan Halpahalli.

Produktnummer och partiidentifikationer

Produktnummer/ EAN-kod: 7310100743107
Produkt:  Banan och Dadel 5*15g

Produktnummer/ EAN-kod: 7310100743367
Produkt:  Äpple och Hallon 6*30g

Återkallelsen gäller alla bäst före datum .

Mängderna mögeltoxin som konstaterats i stängerna medför ingen hälsofara för små barn. Mängden aflatoxin och okratoxin som erhålls från en stång motsvarar det genomsnittliga dagliga intaget av dessa föreningar i Europa.

Konsumenter kan be om mer information från Oy Semper Ab:s konsumentservice på telefonnumret 0800 9 2752 (vardagar kl. 10-13). E-postadressen är kuluttajapalvelu@semper.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av:
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 020 77 24289, 040 489 3346,
kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Sektionens förman, överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 2436, 050 3868436, 
pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1Kb evira.fi