Mignonägg återkallas från handeln på grund av kontamination med mjölkprotein

En del av påskäggen Fazer Mignon 52 g och 4 x 52 g kan innehålla små mängder mjölk. Det har inte märkts ut på förpackningen. Produkten kan vara farlig för personer som är allergiska mot mjölk. För andra är produkten säker.

Vad tillverkaren berättat rör det sig om en korskontamination; en del av massan i Mignonäggen har tillverkats i samma blandare som nougatfyllningen som innehåller mjölk.

Av ovan nämnda orsak återkallar Fazer Konfektyr från handeln de Mignonägg, som har följande bäst före datummärkningar och partiidentifikationer:

  • 18.10.2013, 131018 (52 g)
  • 1.11.2013, 131101 (52 g)
  • 8.11.2013, 131108 (52 g)
  • 15.11.2013, 131115 (52 g)
  • 22.11.2013, 131122 (4 x 52 g)

Återkallelsen gäller endast dessa partier som har saluhållits allt sedan 9.1.2013.

Produkterna kan returneras till Fazer. Försändelsen är portofri (inget frimärke krävs). Fazer gottgör inköpet. Kontaktuppgifterna är:

Fazer Konfektyr / Kundrespons
PB 110
00101 HELSINGFORS

Mer information ger: Fazer Konfektyr, konsumentservice, kuluttajapalvelu at-merkki.gif : 1 kB fazer.com eller tfn (09) 87621.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 050 557 6414 , annika.nurttila at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

mignon_52g.jpg : 24 kB

mignon_4x52g.jpg : 27 kB