Möjlig hygienbrist i bröd som är förpackat i skyddande atmosfär - utökad produktåterkallelse

I produktlagret har upptäckts att förpackningen till brödbitar av ekologisk havre och vete Elovena Kaura-Vehnä Luomu Paahtopalat (förpackning 260 g) buktar ut. Vid en granskning som företaget utförde visade sig produkten smaka mögligt och därför återkallade Ravintoraisio det berörda partiet från marknaden.

Ett meddelande om återkallelsen av de ovan nämnda produkterna med bäst före -datumet 5.8.2011 och partibeteckningen L01.23 har skickats till partiaffärerna och butikerna 1.7. Nu utökas återkallelsen; det gäller också produkterna med best före –datumet 20.8.2011 och partibeteckningen L02.25. Undersökningarna pågår och produktionen har avbrutits tills vidare. Produkten har saluförts i hela landet.

Konsumenter som köpt produkten ombeds vid behov kontakta Ravintoraisios konsumenttjänst vardagar kl. 9 – 14 tfn 02-443 2022 eller med e-post kuluttajapalvelu at-merkki.gif : 1Kb raisio.com.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Pirjo Korpela, p. 020 77 24235, pirjo.korpela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

elovena_kaura-vehna.jpg : 78Kb