Möjlig hygienbrist i bröd som är förpackat i skyddande atmosfär

I produktlagret har upptäckts att förpackningen till brödbitar av ekologisk havre och vete Elovena Kaura-Vehnä Luomu Paahtopalat (förpackning 260 g) buktar ut. Vid en granskning som företaget utförde visade sig produkten smaka mögligt och därför återkallar Ravintoraisio det berörda partiet från marknaden.

Ett meddelande om återkallelsen av de ovan nämnda produkterna med bäst före -datumet 5.8.2011 och partibeteckningen L01.23 har skickats till partiaffärerna och butikerna 1.7. Produkten har saluförts i hela landet.

Konsumenter som köpt produkten ombeds vid behov kontakta Ravintoraisios konsumenttjänst vardagar kl. 9 – 14 tfn 02-443 2022 eller med e-post kuluttajapalvelu@raisio.com.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 020 77 24271, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

  elovena_kaura-vehna.jpg : 78Kb