Morotslåda från Atria felaktigt märkt med ”Laktosfri”

Atria Suomi Oy återkallar ett parti morotslåda från butikerna. Locket till morotslådan (förpackning på 400 g) som Atria tillverkat är felaktigt märkt med "Laktosfri". Produkten innehåller ändå laktos och det framgår av ingrediensförteckningen. Intag av produkten äventyrar inte hälsan, men kan orsaka symptom hos personer med laktosintolerans. Produkten har saluhållits i hela Finland.

Atria har informerat om saken och började återkalla produkten den 30 oktober 2010. Atria har uppmanat butikerna att ta bort och bortskaffa alla produktpartier med sista användningstidpunkterna:

  • 07.11.2010
  •  10.11.2010
  •  12.11.2010
  •  13.11.2010

Mer information:
Atria ber konsumenter kontakta Atrias konsumentservice, tfn 0800 128 742, som ger mer information. Atria gottgör konsumenterna för uppkomna ekonomiska förluster.

På Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 02077 24290, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Bild på produkten:

porkkanalaatikko.jpg : 18Kb