Mykotoxiner i Lidls majschips

Beskrivning av produkten
Majschips El Tequito Tortilla Chips Lightly Salted, 300 g, bäst före 23.6.2008, partiets kod A 609 52 70

Marknadsförare och importör
Lidl Suomi Ky, PB 115, 01611 Vanda

Fel
I Lidls majschips upptäcktes mykotoxin i halter som överskrider gränsen för det tillåtna, deoxynivalenol 1400 mikrogram/kg, då högst 500 mikrogram/kg är tillåtet. Varan säljs i Lidls affärer.

Produkten säljs i Lidls affärer.

Åtgärder
Lidl har den 15.10.2007 börjat dra tillbaka produkten och ger ut ett pressmeddelande om det inträffade.

Konsumentkontakter och ytterligare information
Ytterligare information ges av Lidls kundtjänst tel. 0800 05435 eller asiakaspalvelu@lidl.fi

Vid Evira sköts ärendet av
Livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, tel. 050 386 8433