Mykotoxiner i iranska pistaschnötter

Finnsweet Oy har dragit bort från marknaden ett parti iranska pistaschnötter med namnet
Arimex Saltade och Rostade Pistaschnötter 500 g

Närmare uppgifter om produkten:

  • Tillverkare: Finnsweet Oy
  • Bäst före: 25.10.2008 (gäller endast det här produktpartiet)
  • Partikod: WF500/02.OS2
  • Förpackningsstorlek: 500 g


Vid Tullaboratoriets kontrollundersökningar upptäcktes att produkten innehåller aflatoxiner över de tillåtna gränsvärdena. Produkten är oduglig som livsmedel.

Återförsäljarna har omedelbart avlägsnat produkten från försäljning.

Produkten har funnits till salu på flera orter i Finland i K- och S-marketarna samt i Löytöasu. De som har köpt av produkten kan returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller den tomma förpackningen till Finnsweet Oy, Mästarvägen 5, 06150 Borgå, och bifoga köparens kontaktuppgifter. Produktens datering måste framgå av förpackningen. Kunden får ersättning för köpet.

Ytterligare information: Mia Lehtola, Finnsweet Oy, tel. (019) 523 2294 eller Minna Saario tel. 040 754 9071
Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236, 050 3868 433

Foto av produkten

 elintarvikkeet/takaisinvedot/pistaasipahkinat_arimex.jpg