Nöt- och svinkonserver återkallade på grund av bristfällig spårbarhet

Säilyke Herttua Oy i Laukas har i enlighet med instrueringen från myndigheterna återkallat nöt- och svinköttskonserver som innehåller nötkött. Produkterna har saluhållits såväl i fabriksbutiken som i butikerna S-market och Sale i landskapet Mellersta Finland. Man har inte kunnat utreda ursprunget för nötköttet som använts i produkterna, eftersom spårbarhetsinformationen är bristfällig. Därför kan en hälsofara inte uteslutas.

Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell (xlsx 25 kb)
Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell (pdf 96 kb)

Mer information ger:

Säilyke Herttua Oy: Mikko Somiska, tfn 040 770 9411, posti at-merkki.gif : 1 kB herttua.info

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi