Nötkött bristfälligt spårbart

PNM-PAN Nordic Meat Oy har vidtagit åtgärder för att återkalla köttet och köttprodukterna som eventuellt ännu finns kvar på marknaden.

Mer information ger:
PNM Pan Nordic Meat Oy:
Verkställande direktör Gustaf Salmelin, tfn 0400-529775

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Annika Nurttila 
tfn 050-557 6414, annika.nurttila at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi