Nudlar innehåller rester av soja

I myndighetstillsynen har konstaterats rester av soja i produkten Santa Maria Premium Egg Noodles, förpackning på 250g. Sojan nämns inte i påskrifterna på förpackningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot soja. Andra kan använda produkten på normalt vis.

De två partierna som återkallas har i augusti saluhållits i K-gruppens och Stockmanns butiker. Partierna känns igen på bäst före datummärkningarna 20.5.2015 och 21.5.2015.

Mer information ger Oy Santa Maria Finland Ltd: Country Manager Jukka Sipilä, tfn 0400 507925, jukka.sipila at-merkki.gif : 1 kB santamaria.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050-3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:
(Foto: Oy Santa Maria Finland Ltd)
santamaria_nuudeli.jpg : 17 kB