Odeklarerad senap i tub med smögåspickles

Felix Abba Oy Ab återkallar från marknaden tre partier smögåspickles förpackad i tub tills påskrifterna på förpackningen rättats till. Produkten innehåller senapsfrön, men det nämns inte i ingrediensförteckningen. Intag av produkten kan orsaka allergiska symptom hos personer som är allergiska mot senap. Senapsallergiker får därför inte äta av produkten.

Handelsnamnet på produkten som återkallas är Felix American Dressing Smörgåspickles 240 g. Förpackningspåskriftsfelet gäller endast partier med bäst före datummärkningarna 26.3.2013, 26.4.2013 och 6.8.2013, men inte Felix American Dressing Smörgåspickles med andra datummärkningar eller andra Felix American Dressing -produkter.

Återförsäljarna har instruerats att omedelbart ta bort produkterna från handeln. Konsumenter kan returnera produkten med felaktiga påskrifter till närmaste detaljhandelsbutik som saluhåller produkten.

I eventuella frågor från konsumenterna bistår tillverkarens konsumentkontakt på telefonnumret 020 785 4100.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på förpackningen:

americandressing.jpg : 67 kB