Osockrad jordgubbssoppa från Valio kan innehålla tvättlösning

Ett parti osockrad jordgubbssoppa från Valio förpackat den 4 november kan innehålla alkalisk tvättlösning på grund av ett fel i produktionsprocessen. Produkten skall inte användas.

Konsumenter ombes returnera ett kilos burkar med osockrad jordgubbssoppa från Valio till butiken , om de enligt märkningarna på förpackningen förpackats 4.11.2010 klockan 5.30 – 7.37 och har bäst före märkningen 30.12.2010.

Den felaktiga jordgubbssoppan har brunaktig färg och konstig lukt. Om jordgubbssoppan innehåller tvättlösning, kan den irritera slemhinnorna om man äter av den.

Konsumenter ombes returnera produkterna till butikerna och butikerna ombes returnera dem vidare till Valio.

Mer information till konsumenter ger: Valios konsumentservice, www.valio.fi eller telefonnumret 0800 0825

På Evira sköts saken av: Överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 02077 24277, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb evira.fi