Ostkorv i förpackning avsedd för vanlig korv

SOK meddelar att det ifråga om ett parti av produkten X-tra Grillkorv man låtit tillverka skett ett förpackningsfel med den följden att partiet i fråga återkallas från handeln. I en del av förpackningarna av partiet i fråga har i stället för vanlig korv av misstag förpackats ostkorv som innehåller mjölk. Av den orsaken kan produkten orsaka en allergisk reaktion hos konsumenter som är allergiska mot mjölk. Andra konsumenter kan använda produkten på normalt vis.

Produkterna i fråga återkallades från handeln 24.9.2013. Återkallelsen gäller ett parti med sista förbrukningsdagen 6.10.2013 och förpackningsstorleken 400 gram. Partiet har i en veckas tid saluhållits i S-gruppens kedjor Prisma, S-market, ABC, Sale, Alepa och Sokos.

SOK instruerar konsumenterna att returnera förpackningen till den felaktiga produkten tom i första hand till inköpsstället eller posta den åtföljd av avsändarens adressuppgifter portofritt till adressen Inex Partners Oy, Kundretur 601939, PB 35, 00088 S-GRUPPEN. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Inex Konsumentrådgivning vardagar kl. 9−13 tfn 0800 973 22

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050-3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:
(Foto: SOK)

xtra_grillimakkara.jpg : 15 kB