Pärlsocker kan innehålla stumpar av nylontråd

Finska Socker Ab har informerat livsmedelstillsynsmyndigheterna om ett produktfel i två partier pärlsocker. Företaget berättar att Dansukker Pärlsocker Crispy som tillverkats i Finland kan innehålla stumpar av nylontråd. I samband med egenkontrollen uppdagades att stumpar av nylontråd sannolikt hamnat i förpackningarna med pärlsocker till följd av trasig produktionsutrustning. En del av stumparna kan vara hårda och vassa.

Produktfelet gäller två partier som levererats till handeln efter 6.8.2013. De har partiidentifikationerna (på förpackningens undersida) L717376151 och L717376152. Dessa partier bör inte användas.

Några hundra konsumentförpackningar av pärlsockerpartierna i fråga har levererats till kedjorna Siwa, Valintatalo, Stockmann, Wihuri och Heinon Tukku. Återförsäljarna har instruerats att omedelbart återkalla partierna från handeln.

Tillverkaren ber dem som köpt förpackningar med Dansukker Pärlsocker Crispy med ovan nämnda partiidentifikationer returnera förpackningen till inköpsstället eller till adressen Finska Socker Ab, Kundretur, 02460 Kantvik. Inköpet gottgörs.

Mer information: Finska Socker Ab Konsumentkontakt: tfn 0800 0 4400 öppen vardagar kl. 12-15 eller kuluttajapalvelu at-merkki.gif : 1 kB dansukker.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:

raesokeri.jpg : 14 kB

(Foto Finska Socker Ab)