Pinjefrön som är otjänliga som livsmedel har återkallats från marknaden

Evira har via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fått veta att Alfmix Oy (Helsingfors) importerat pinjefrön med namnet Den lille nøttefabrikk som hos en del av konsumenterna orsakat stark irritation i munnen (bitter, besk och metallisk eftersmak) (förpackning på 75 g, lot nr: 43796, 44441 och 44823).

Även om man inte kunnat påvisa att dessa pinjefrön medför hälsofara, är de ändå otjänliga som människoföda på grund av de starka symptom de orsakar.

Produkten har saluhållits i butikerna Pick N Pay i Björneborg och Raumo, i Halpahalli i Karleby och i flera butiker inom K-gruppen på olika håll i Finland. Företagaren har informerat sina kunder om saken och i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden.

Mer information ger:
Alfmix Oy, Maarit Sajakoski, maarit.sajakoski at-merkki.gif : 1Kb alfmix.fi, tfn 040 5423197
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 020 77 24291

Bild på produkten

pinjansiemen.jpg : 12Kb