Pirkka A-klass grillkorv, som felaktigt innehåller ost, har återkallats från marknaden

Ruokakesko Oy har återkallat ett parti Pirkka A-klass grillkorv från K-matbutikerna, eftersom ostgrillkorv av misstag förpackats i förpackningarna. Produkten kan således vara farlig för mjölkallergiker. Tillverkaren är HK-Ruokatalo Oy. Sista förbrukningsdagen för den felaktigt förpackade produkten är 23.6.2010 och ca 400 kg av produkten har levererats till K-matbutiker i hela landet. Ruokakesko uppdagade själv felet. Ruokakesko Oy har den 11 juni annonserat om återkallelsen i de största tidningarna. Mjölkallergiker kan returnera produkten till den butik, där de köpt den, eller kontakta Ruokakeskos konsumentservice, tfn 0800 0 1000 (kl. 9-13) eller ruokakesko.kuluttajapalvelu at-merkki-kapea.gifkesko.fi

Mer information ger:
Marja-Liisa Penttilä, tfn 010 53 22740, marja-liisa.penttila at-merkki-kapea.gifkesko.fi
Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296, tytti.itkonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

100616_kuntatiedote_grillimakkara_kuva.jpg