Pistaschmandlar från Den Lille Nøtte Fabrikken innehåller för stora mängder aflatoxin

Alfmix Oy har återkallat pistaschmandlar med namnet Den Lille Nøtte Fabrikken Pistasj, i vilka man i Tullaboratoriets undersökningar analyserat aflatoxin i en mängd som överstiger gränsvärdet. Produkternas bäst före -datum är 13042011 och partiidentifikationen LOT 0228.

Produkten har saluhållits i K-gruppens (Kesko) butiker i hela landet.

Mer information om saken ger på Alfmix Oy Maarit Sajakoski, tfn 040 543197, maarit.sajakoski at-merkki.gifalfmix.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Liukkonen, tfn 020 77 24289, e-post kirsi-helena.liukkonen at-merkki.gifevira.fi

Bilden på produkten

pistaasinsydamet.jpg