Pistaschprodukter från Den Lille Nøttefabriken återkallas

Brynild Gruppen Finland Oy har dragit följande produkter bort från marknaden:
DLN Pistaschmandel 100 g:s påse och DLN Energitrigger grön 70 g:s påse
Bäst före datum: DLN Pistaschmandel 100 g: 01.11.2009 och 04.11.2009.
DLN Energitrigger grön 70 g: 22.10.2009 och 21.11.2009.

Salmonella har inte påvisats i Norge från dessa produkter eller råvarorna till dem. Som råvara har använts pistaschnötter vars ursprungsland är USA. Pistaschnötternas leverantör har i USA dragit tillbaka från marknaden rostade pistaschnötter varifrån det har påvisats salmonella.

I Finland har sådana produkter saluhållits i K-gruppens stormarknader Supermarket och Citymarket.

Konsumentkontakt:
Verkställande direktör Minna Berg, Brynild Gruppen Finland Oy, tfn 050 3674696

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av:
överinspektör Maria Sjöman, tfn 020 77 24271, maria.sjoman at-merkki.gifevira.fi och överinspektör Pirjo Korpela, tfn 020 77 24235 pirjo.korpela at-merkki.gifevira.fi

Bilder på produkterna:
pistaasi.jpg trigger.jpg