Plastbitar påträffade i chokladplattor

Leaf Suomi Oy återkallar från handeln ett parti Royal 130 g Mjölkchokladplattor. I egenskap av importör misstänker Leaf att plastbitar kan ha hamnat i en del av produkterna av partiet i fråga. Intag av en felaktig produkt kan orsaka en säkerhetsrisk. Produkten har tillverkats i Spanien och partiet i fråga har saluhållits allt sedan 14.11.2012. Partiets storlek är 28 800 plattor.

Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 23.9.2013. Partiet i fråga har saluhållits i hela landet. Återkallelsen gäller inte andra produkter eller andra tillverkade partier.

Konsumenterna instrueras att returnera produkten portofritt till adressen
Kundretur
Avtal 600188
Leaf Suomi Oy
PB 406
20101 Åbo

Mer information på Leaf Suomi Oy ger marknadsföringschef Hanna Korhonen, tfn 010 303 41,
hanna.korhonen at-merkki.gif : 1 kB leaf.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050-3868 416,  mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:

royal.jpg : 96 kB