Preparatet Blue Berry Omega 3 innehåller för stor mängd benso(a)pyren

Preparatet Blue Berry Omega 3 tillverkat av New Nordic ApS har i Tullaboratoriets analyser konstaterats innehålla benso(a)pyren i en mängd som överstiger gränsvärdet. New Nordic Finland Oy har återkallat produkterna från marknaden. Av produkten har importerats cirka 2000 förpackningar, av vilka 9 hunnit fram till konsumenterna. Produkternas bäst före datum är 12-2011 och partinumret är 9449.

Personer som köpt av produkten Blue Berry Omega 3 kan returnera produkten antingen till adressen New Nordic Oy, Lars Soncks Båge 16, 02600 Esbo eller till inköpsstället. Inköpet gottgörs.

Mer information om saken på New Nordic Finland Oy ger landsdirektör Sari-Anna Havia, tfn (09) 8540742, sari-anna@newnordic.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Ulla Karlström, tfn 020 772 4288, ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi