Puffet IC Vanilj mellanmål kan innehålla metallpartiklar

Updaterad 21.11.2012 kl 16.05

Nestlé Finland Ab har återkallat Puffet IC Vanilj mellanmål 110 ml från handeln. Tillverkaren misstänker att metallpartiklar kan ha hamnat i en del av produkterna.

Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 05.04.2014 och partiidentifikationen 2286401812. Tack vare den snabbt inledda återkallelsen har produkten saluhållits endast i några livsmedelsbutiker på olika håll i landet. Produkten finns inte längre i butiker.

Nestlé Finland Ab ber konsumenter returnera produkterna till inköpsstället.

Eventuella frågor från konsumenternas sida besvaras av Nestlé Finland Ab:s konsumentservice
på telefonnumret 0800 0 6161 eller e-postadressen kuluttajapalvelu at-merkki-kapea.gif : 0 kB fi.nestle.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mikko Maunu,
 tfn 050-3868 423, mikko.maunu at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Bild på förpackningen:

puffet.gif : 55 kB