Pulver av sprängticka (Inonotus obliquus) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

Evira har fått veta att Tammerforsföretaget Puhdistamo – Real Foods Oy har sålt och marknadsfört pulver av sprängticka. Sprängtickan betraktas i EU som ett nytt livsmedel och försäljning och marknadsföring av nya livsmedel kräver ett sådant tillstånd, som avses i förordningen (EG) nr 258/97 om nya livsmedel.

Produkten har sålts i kedjan Ruohonjuuris butiker och i webbutiken Hyvinvoinnin Tavaratalo. Företagaren har informerat sina återförsäljare om saken. Enligt företagaren har produkterna sålts slut i butikerna i fråga, men det kan ännu finnas kvar av produkten hos konsumenterna.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av sprängticka ( Inonotus obliquus) och livsmedel som innehåller sprängticka är inte tillåtet, eftersom man inte kunnat påvisa att svampen använts i någon större utsträckning för konsumtion inom gemenskapen före år 1997 och man inte heller ansökt om ett sådant tillstånd för svampen som avses i förordningen om nya livsmedel.

Vi har inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenten.

Information om nya livsmedel: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel

 Mer information ger:
Puhdistamo – Real Foods Oy, Joni Laiho, joni.laiho@puhdistamo.fi, tfn 045 1111 400
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

Bild på produkten

_pakurikaapa.png : 205Kb