Pulver av sprängticka (Inonotus obliquus) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

Evira har fått veta att företaget Tapu Oy i Alavieska levererat pulver av sprängticka till CocoVi Import Oy i Kihniö och Harjunhovi Oy (Lootuskauppa) i Esbo. Sprängtickan betraktas i EU som ett nytt livsmedel och försäljning och marknadsföring av nya livsmedel kräver ett sådant tillstånd, som avses i förordningen (EG) nr 258/97 om nya livsmedel.

Företagarna har tillsammans med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och informerat butikerna och konsumenterna om saken.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av sprängticka ( Inonotus obliquus) och livsmedel som innehåller sprängticka är inte tillåtet, eftersom man inte kunnat påvisa att svampen använts i någon större utsträckning för konsumtion inom gemenskapen före år 1997 och man inte heller ansökt om ett sådant tillstånd för svampen som avses i förordningen om nya livsmedel.

Sprängtickan är inte heller införd i vår nationella förteckning över handelssvampar. Svamparna som införts i förteckningen över handelssvampar betraktas som säkra och de kan åtskiljas från sina värdelösa och rentav giftiga artfränder. Enligt förordningen om handelssvampar får endast matsvampar som godkänts som handelssvampar och införts i förteckningen över handelssvampar eller produkter tillverkade av sådana säljas som livsmedel. Inte heller därför får sprängticka plockas för försäljning eller hållas till salu.

Vi har inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenten.

Information om nya livsmedel: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel
Information om handelssvampar: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Grönsaker > Svampar > Handelssvampar

Mer information ger:
Tapu Oy, Tapani Kääntä, tapani.kaanta@omanetti.fi, tfn 0400 382229
CocoVi Import Oy, Jani Uusi-Ristaniemi, jani@cocovishop.fi, tfn 044 535 8083
Harjunhovi Oy (Lootuskauppa), Emili Osara, asiakaspalvelu@lootuskauppa.fi, tfn 050 585 4042 Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291 (nya livsmedel)
Evira, överinspektör Niina Matilainen, niina.matilainen@evira.fi, tfn 020 77 25045 (handelssvampar)