Rågflingorna RIPS Bio Pops innehåller mögeltoxinet ochratoxin A i en mängd som överskrider gränsvärdet

Rågflingorna ”RIPS Bio Pops from Organic Rye Flour” som tillverkats av estniska AS Balsnacks international holding och importerats av CoreFinland Oy har konstaterats innehålla mögeltoxinet ochratoxin A i en mängd som överskrider gränsvärdet. Produktens bäst före datum är 24.6.2013. Förpackningens storlek är 100 g.

Enligt företagaren har produkten inte saluhållits efter 14.1.2013. Innan det saluhölls den i K-supermarketbutikerna.

Återkallelsen gäller endast rågflingor. I spelt- och kornflingorna som ingår i samma produktserie har felet i fråga inte konstaterats.

Mer information ger:
CoreFinland Oy, Joonas Turkama, turkama at-merkki.gif : 1 kB corefinland.fi, tfn 040 5187111

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798, marika.jestoi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:

biopops_ruismurot.jpg : 16 kB