Rainbow torkad blandad frukt som Inex Partners Oy importerat innehåller sulfit i mängder som överstiger det tillåtna gränsvärdet

En del av de torkade frukterna i Rainbow torkad blandad frukt (500 g) med bäst före datum 18.5.2012 som Inex Partners Oy importerat innehåller sulfit som använts som konserveringsmedel i mängder som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Rainbow torkad blandad frukt har förpackats i Nederländerna. Inex Partners har bett butikerna returnera de återstående produkterna.

Produkten har marknadsförts i Finland, Estland och Litauen. I Finland har produkten saluhållits i hela landet i S-gruppens kedjor Prisma och S-market, men inte i de minsta butikerna i kedjan S-market.

Återkallelsen från butikerna skedde 28.10.2011.

Sulfiten som överskrider gränsvärdet medför ingen hälsofara. Mängden motsvarar de tillåtna gränsvärdena för svaveldioxid och sulfit i liknande osockrade produkter.

Konsumenter kan be om mer information från Inex Partners Oy:s konsumentrådgivning, tfn 010 76 87 322 vardagar klockan 9–13. E-postadress: kuluttajapalautteet@sok.fi.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av:

Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 020 77 24289, 040 489 3346,kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Sektionens förman, överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 2436, 050 3868436,  pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1Kb evira.fi