Rismjölbaggar har påträffats i vetemjöl

I ett parti AnniHelena Kakavetemjöl som marknadsförs av Ravintoraisio Oy har påträffats rismjölbaggar och larver av sådana. Till följd av respons från kunder och utredningar som gjorts inom företaget har bolaget beslutat återkalla hela det tillverkade partiet av produkten från marknaden. Förpackningens storlek är 2 kg och bäst före datumet är 29.7.2012.

Grossisterna informerades 19.8.2011 om återkallelsen med ett meddelande. Grossisterna och detaljhandeln har ombetts bortskaffa partiet i fråga. Produkten har saluhållits i hela landet.

Konsumenter som köpt av produkten ombes slänga produkten och förpackningen som energifraktion eller blandavfall och vid behov kontakta Ravintoraisios konsumentservice vardagar kl. 9 – 14 på telefonnumret (02) 443 2022 eller på e-postadressen kuluttajapalvelu at-merkki.gif : 1Kb raisio.com.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Raija Törmä-Oksanen, tfn 020 77 24245, raija.torma-oksanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten

sunnuntai_annihelena_2kg.jpg : 44Kb