Risvermicelli med namnet Double Phoenix Brand Guangdong som innehåller icke godkänt kinesiskt genetiskt modifierat ris (Bt63) återkallas från marknaden

Evira har via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fått veta att risvemicelli med namnet Double Phoenix Brand Guangdong (bäst före 31.10.2010, partiidentifikation 091003) importerat av Värikäs Maailma Oy/Oriental Supermarket (Helsingfors) och Hongheng Asia Food Storen (Tusby) innehåller den kinesiska rismodifieringen Bt63 som inte är godkänd i EU.

För risprodukter som importeras från Kina uppställdes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller av det i Europeiska gemenskapen icke godkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om riset Bt63 utgående från analyser ändå konstateras i en produkt, skall företagaren återkalla produkten från marknaden (178/2002, artikel 19).

Produkten har saluhållits endast i Oriental Supermarket i Helsingfors och i Hongheng Asia Food Stores egen butik i Kervo. Företagarna har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem.

Information om GMO-tillsynen:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

Bild på produkten

riisivermiselli.jpg