Risvermicelli med namnet Guilin innehåller ickegodkänt genetiskt modifierat ris (Bt63) och återkallas därför från marknaden

Via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har Evira fått veta att risvermicelli med namnet Guilin (förpackningar på 300 g och 400 g, bäst före 30.8.2011, partiidentifikation 3408) importerat av Asia Market (Vasa) och Asian Food Jyväskylä Oy (Jyväskylä) innehåller den kinesiska risvarianten Bt63, som inte är godkänd i EU.

Partiet som kommit till Asian Food Jyväskylä Oy låg ännu kvar i lagret och man har inte hunnit sälja en endaste förpackning av produkten. Produkten har således sålts endast i Asia Market Handelsesplanaden i Vasa. Företagarna har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem. På Asia Market har kunderna informerats om saken och ombetts returnera produkterna som strider mot bestämmelserna till butiken.

För risprodukter importerade från Kina infördes särskilda importkrav från och med den 14 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller av det i EU ickegodkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om en produkt utgående från analyser ändå konstateras innehålla Bt63-ris, skall företagaren dra den tillbaka från marknaden (178/2002, artikel 19).

Information om GMO-tillsynen:
Evira.fi > Växtproduktion och foder » Foder » GMO

Mer information ger:

Asia Market: Phannee Kiveliö, phannee.kivelio at-merkki-kapea.gifnetikka.fi, tfn 06-3120059
Asian Food Jyväskylä Oy: Esko Vuorio, esko.vuorio at-merkki-kapea.gifmetso.fi, tfn 014 633322
eller 040 5459514
Evira: överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

kiinalainen_muuntogeeni_riisi.jpg