Risvermicelli med namnet Guilin, som innehåller ickegodkänt genetiskt modifierat ris, har igen återkallats från marknaden

Via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har Evira fått veta att ett nytt parti risvermicelli med namnet Guilin (förpackning på 400 g, bäst före 30.10.2011, partiidentifikation 03409), som innehåller den kinesiska rismodifieringen Bt63 som inte är godkänd i EU, kommit till Finland.

Produkten har saluhållits i Asian Deli i Esbo och JK Alho Ay i Åbo. Företagarna har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem. Kunderna har informerats om saken och ombetts returnera produkterna som strider mot bestämmelserna till butiken.

För risprodukter importerade från Kina infördes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller av det i EU ickegodkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om en produkt utgående från analyser ändå konstateras innehålla Bt63-ris, skall företagaren dra den tillbaka från marknaden (178/2002, artikel 19).

Information om GMO-tillsynen:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Foder > GMO

Mer information ger:
Asian Deli: Fredrik Ringbom, fredrik.ringbom at-merkki.gifasiandeli.fi, tfn 09 4289 0448
JK Alho Ay: Juwati Alho, juwati.alho at-merkki.gifjkalho.fi, tfn 050 911 78 54
Evira: överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

Bilden på produkten

guilin_riisivermiselli.jpg