Risvermicelli som innehåller icke godkänt kinesiskt genetiskt modifierat ris (Bt63) har återkallats från marknaden

Via snabbvarningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har Evira fått veta att Aceanic Trading Oy (Helsingfors), Asian Food Jyväskylä Oy (Jyväskylä), Baghdadco Oy (Åbo) och Siam House Ky (Tammerfors) importerat och marknadsfört risvermicelli med namnet Guilin, som innehåller det i EU icke godkända kinesiska modifierade riset Bt63 (förpackningsstorlek 400 g, partiidentifikationer 7420, 7420-1 och 7420-2).

 För risprodukter som importeras från Kina uppställdes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller det i EU icke godkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om riset Bt63 utgående från analyser ändå konstateras i en produkt, skall företagaren dra den tillbaka från marknaden (178/2002, artikel 19).

Produkten har saluhållits endast i de ovan nämnda företagarnas lokala butiker. Företagarna har informerat sina kunder om saken och återkallat produkterna från marknaden i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Information om GMO-tillsynen: http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/genetiskt_modifierade_produkter_/

Mer information ger:
Aceanic Trading Oy, Kati Hämäläinen, kati.hamalainen@aceanic.fi, tfn 050 920 7008
Asian Food Jyväskylä Oy, Esko Vuorio, esko.vuorio@metso.com, tfn 040 545 9514
Baghdadco Oy, Mohammed Badaya, info@toot.fi, tfn 0415275163
Siam House Ky, Kaj Rönnkvist, siamhouse@siam-house.fi, tfn 0400 851 631
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

riisivermiselli_etu.jpg : 126Kb

riisivermiselli_taka.jpg : 113Kb