Risvermicelli som innehåller ickegodkänt kinesiskt genetisk modifierat ris (Bt63) har återkallats från marknaden

På risprodukter som importeras från Kina ställdes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 gällande påvisandet att de inte innehåller av det genetiskt modifierade riset Bt63 som inte godkänts i Europeiska gemenskapen (2008/289/EG). Om en produkt utgående från analyser ändå konstateras innehålla av riset Bt63, skall företagaren återkalla den från marknaden (178/2002, artikel 19).

Produkten har saluhållits endast i Swan Import Oy:s etniska butik i Vasa med namnet Hot Curry Market och i samma företags butiksbil. Företagaren har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem. Om återkallelsen har tydligt informerats i butiken och butiksbilen. De övriga medlemsstaterna och kommissionen kommer att informeras om saken via varningssystemet RASFF.

Information om GMO-tillsynen (Evira)

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291 vermiselli.jpg