Risvermicelli som innehåller kinesiskt icke godkänt genetiskt modifierat ris (Bt63) har återkallats från marknaden

Evira har via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fått veta att risvermicelli med namnet Guilin (förpackningar på 300 g och 400 g, bäst före 30.7.2011, Art. Nr.: 03408 och 03409) importerat av Aseanic Trading Oy (Helsingfors) och Asian Food Jyväskylä Oy (Jyväskylä) innehåller den kinesiska rismodifieringen Bt63 som inte är godkänd i EU.

För risprodukter som importeras från Kina uppställdes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller det i Europeiska gemenskapen icke godkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om riset Bt63 utgående från analyser ändå konstateras i en produkt, skall företagaren återkalla produkten från marknaden (178/2002, artikel 19).

Produkten har saluhållits endast i Aseanic Tradings butik på Tredje linjen i Helsingfors och i Asian Food Jyväskylä Oy:s detaljhandelsbutik på gatan Vasarakatu i Jyväskylä. Företagarna har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem.

Information om GMO-tillsynen:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291