Rökningslådan Gourman 18911 avger vid upphettning stora mängder organiska nedbrytningsprodukter

Fenet Oy har dragit bort den kinesisktillverkade rökningslådan Gourman 18911 (storlek 47x28x46 cm), som är målad i svart på både ut- och insidan, från marknaden. Från målfärgen frigörs vid upphettning stora mängder organiska nedbrytningsprodukter, av vilka huvudkomponenten är styren. Tillbakadragandet gäller inte motsvarande produkt som är emaljerad på insidan.

Under åren 2005–2006 har sammanlagt 1 224 st felaktiga rökningslådor levererats till 50–60 butiker.  De som har köpt rökningslådorna är berättigade att vid inköpsplatsen få ersättning för produkten, som inte motsvarar bestämmelserna.

- Länk till bild av rökningslådan (jpg, 64 kt)

- Länk till butiker dit rökningslådan har levererats (pdf, 29 kt)

Vid Evira sköts ärendet av Arja Kaiponen tel. 02077 24288 arja.kaiponen@evira.fi,