Salmonella i franskt djupfryst ankbröst – en liten mängd såld i Finland

Lunden Catering Oy har återkallat fransk djupfryst ankbröstfilé med namnet Barberry Duckbreast från marknaden på grund av att salmonella konstaterats i produkten. Det djupfrysta köttet är vakuumförpackat, förpackningens storlek är ca 800 g, bäst före datumet 21.3.2014 och partiidentifikationen 280312. Köttet har levererats till försäljning till passagerarfartyg som trafikerar från Helsingfors och Åbo, men av köttet har under tiden 25 - 30.4.2012 hunnits säljas endast ca 6 kg på Viking Gabriella och Viking XPRS dvs. mindre än 10 förpackningar på vartdera fartyget.

Upphettning förintar salmonellan. Det rekommenderas att fjäderfäkött upphettas till över +75 grader.

Mer information i saken ger: Oy Lunden Catering Ab, Markus Lindberg, tfn 010 3207 913, markus.lindberg at-merkki.gif : 1Kb lunden.fi

På Evira sköts saken av: Överinspektör Raija Törmä-Oksanen, tfn 029530 4245, raija.torma-oksanen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

ankanrintafile.jpg : 91Kb