S&M Decor Oy återkallar från handeln en köttbullstång som ger ifrån sig för stora mängder bly

Köttbullstänger av märket Italian Collection Non-Stick Meat Baller, Carded som införts till Finland 23.11.2011 återkallas från handeln. Produkterna har tillverkats i Kina. I Tullens analysrapport (nr 11-06029) har nämnts att produkten ger ifrån sig bly i mängder som överskrider det gränsvärde som lagen tillåter.

Konsumenter ombes sluta använda köttbullstången och returnera den till inköpsstället. Återförsäljarna har instruerats att omedelbart ta bort produkten från handeln. Affären som sålt produkten gottgör produktens inköpspris till köparen.

Produkten i fråga har saluhållits på följande orter:

Festosa Oy / Sweet Living, Söderkulla torg 3, 01150 Sibbo
Iloinen Keittiö, Karisma, Kauppiaankatu 2, 15160 Lahtis
Iloinen Keittiö, Ideapark, Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä.

Mer information ger S&M Decor Oy, Susan Äijälä, tfn 044 306 1122, e-post: smdecor at-merkki.gif : 1Kb gmail.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mikko Maunu, tfn 050 3868 423, mikko.maunu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

lihapullasakset.jpg : 31Kb