Små bitar av aluminiumfolie i förtjockningspulvret Resource Thicken Up som marknadsförs av Suomen Nestlé Oy

Suomen Nestlé Oy har dragit bort det kliniska näringspreparatet Resource Thicken Up, 227 g burk, bäst före 30.11.2009, LB026, från marknaden.  Produktens tillverkare är Novartis Medical Nutrition, Tyskland. Produkten dras bort från marknaden på grund av att små bitar av mycket tunn aluminiumfolie (mindre än 2 mm) har hittats i produkten.

Produkten har marknadsförts bara i apoteken.

Suomen Nestlé Oy:s kontaktperson är näringsterapeut Sari Ståhlberg, tel. 010 3951 640 kl. 8-16, eller sari.stahlberg@fi.nestle.com

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi