Små mängder metallspån i rökta tärningar tillverkade av Pouttu Oy

Pouttu Oy har dragit 18.12.2007 tillbaka från marknaden Pouttu köttprodukt Rökta tärningar 230 g påse, bäst före-datum 29.12.2007. Produkten innehåller små mängder metallbitar som lossnat från den maskin som skurit tärningarna.

Produkten har marknadsförts i hela landet i livsmedelsaffärer och i Halpa-Halli -affärerna i södra, mellersta och norra Österbotten samt i svenska Österbotten. Konsumenterna har rätt att på försäljningsstället få ersättning för den felaktiga produkten.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi