Små mängder mykotoxiner har påträffats i mjölkfritt grötpulver

Oy Semper Ab återkallar produkten Mjölkfri gröt, ris och banan, med bäst före datum 13.10.2010 från marknaden. I egenkontrollprover som tagits av det tillverkade partiet har påträffats små mängder mykotoxiner. Produkten är förpackad i en pappförpackning på 300 g med en foliopåse inuti. Produkten är tillverkad i Spanien. Produkten har saluhållits i Keskos och S-gruppens butiker.

Konsumentkontakt: Konsumenter ombes göra sig av med innehållet i förpackningen med det blandade avfallet och returnera förpackningen tom åtföljd av konsumentens kontaktuppgifter utan postavgift till adressen Oy Semper Ab, Kundretur, PB 80, 02631 Esbo. Oy Semper Ab:s Konsumenttjänst tfn 0800 927 52, kuluttajapalvelu@semper.fi.

På Sempers webbsidor finns en bild av produkten:
http://www.semper.fi/templates/NewsItem.aspx?id=4272

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Ulla Karlström p. 040 487 7798, ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi