Smak- och luktfel i Fazers struvor

Struvor tillverkade för Fazer, bäst före-datum 15.5.2008, kan ha haft lukt- och smakfel, sannolikt på grund av lim som använts vid hoplimning av ställningar för försäljningspresentation. Försäljningsställningen och limmet har inte stått i direkt kontakt med själva produkterna, som är förpackade i askar. Produkten utgör ingen hälsofara för konsumenten. De felaktiga produkterna har innehållit låga halter av flyktiga organiska föreningar (bl.a. styren). De här föreningarna orsakar avvikande lukt och smak och därför har produkter returnerats till Fazer. De aktuella försäljningsställningarna användes i vissa affärer i huvudstadsregionen.

Produkterna är tillverkade för Fazer Bageri Ab. Konsumenter kan kontakta fazer.leipomot@fazer.fi eller Leena Majamäki, tel. 040 5851585. Fazer har dragit bort produkterna från marknaden och gått igenom sin process för att undvika motsvarande problem i framtiden.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Ulla Karlström tel. 020 77 24288, e-post ulla.karlstromat-merkki.gifevira.fi